تور اروپا ویژه نورز99

آفر تور اروپا(ویژه نوروز)

 • تهران >> اروپا
 • ویژه نوروز99
 • اخذ ویزای شینگن
 • پرواز—–

1- پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار

2- تکمیل فرم در خواست صدور ویزا  – مشخصات فردی(فرم اولیه و نهایی توسط این شرکت ارایه میگردد)

3- دعوت نامه تجاری (در صورت نیاز به دعوتنامه تجاری هزینه آن به صورت جدا محاسبه میشود)

4-  برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

5- گواهی بانکی به روز که نشان دهنده آخرین وضعیت مالی باشد همراه با ریز گردش سه ماهه آخر حساب مربوطه به

انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب بالا ( نزدیک به زمان تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر مدارک ارایه فرمایید.

دقت شود بانک معادل یورویی موجودی را در متن نامه قید کرده باشد)

( در صورت قصد سفر به کشور های بلژیک و اسپانیا ریز گردش حساب باید مربوط به شش ماه گذشته باشد.)

 

6- ترجمه اسناد و مدارک مالی ( سند ملکی، سند محل کار و در صورت اجاره ای بودن محل کار قرارداد اجاره

محل کار، اسناد بورس و یا سهام شرکتها، حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت)

7- عکس جدید 5/3 در 5/4 با زوم 80

8- ترجمه شناسنامه

9- ترجمه گواهی شغلی :
* کارمندان بخش دولتی و خصوصی : گواهی اشتغال به کار، آخرین حکم

کارگزینی، سه فیش آخر حقوقی (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت و یا هرگونه مدرکی که دال بر

شاغل بودن داشته باشد (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* مشاغل آزاد: جواز کسب ، کارت بازرگانی، جواز تولید (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

10- ترجمه لیست سوابق بیمه (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

11- بیمه مسافرتی به ارزش حداقل 30000 یورو مطابق با مدت زمان اقامت در حوزه شنگن

12- تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  منطبق با مهرهای مربوطه در پاسپورت

( لطفا” کپی و اسکن تصویر مهرهای پاسپورت را به این شرکت ارایه فرمایید )

13- رزرو قطعی هتل مطابق با تاریخ رفت و برگشت(توسط این شرکت ارایه می گردد)

14- رزر پرواز منطبق با برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

 

***پس از تعیین وقت سفارت ،  متقاضی بایستی جهت انجام بیومتریک (انگشت نگاری) به یکی از دفاتر کارگزار سفارت مربوطه در تهران حضورا” مراجعه نماید.

**** تمامی ترجمه های رسمی مورد نیاز باید با انگلیسی بوده و تنها در صورت قصد سفر به کشور اسپانیا نیاز است مدارک به اسپانیایی ترجمه شوند.

اخذ ویزای شینگن ، بلیط رفت و برگشت ، هتل 4 ستاره همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی

درصورت درخواست اطلاعات بیشتر با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمایید

پیج اینستاگرامکانال روشنی گشت
مشاهده قیمت

تورایتالیا 7شب ویژه نوروز99

 • تهران >> رم
 • ویژه نوروز 99
 • 7 شب و 8 روز
 • تاریخ رفت : 7 فروردین
 • تاریخ برگشت : 14 فروردین
 • پرواز—–

1- پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار

2- تکمیل فرم در خواست صدور ویزا  – مشخصات فردی(فرم اولیه و نهایی توسط این شرکت ارایه میگردد)

3- دعوت نامه تجاری (در صورت نیاز به دعوتنامه تجاری هزینه آن به صورت جدا محاسبه میشود)

4-  برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

5- گواهی بانکی به روز که نشان دهنده آخرین وضعیت مالی باشد همراه با ریز گردش سه ماهه آخر حساب مربوطه به

انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب بالا ( نزدیک به زمان تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر مدارک ارایه فرمایید.

دقت شود بانک معادل یورویی موجودی را در متن نامه قید کرده باشد)

( در صورت قصد سفر به کشور های بلژیک و اسپانیا ریز گردش حساب باید مربوط به شش ماه گذشته باشد.)

 

6- ترجمه اسناد و مدارک مالی ( سند ملکی، سند محل کار و در صورت اجاره ای بودن محل کار قرارداد اجاره

محل کار، اسناد بورس و یا سهام شرکتها، حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت)

7- عکس جدید 5/3 در 5/4 با زوم 80

8- ترجمه شناسنامه

9- ترجمه گواهی شغلی :
* کارمندان بخش دولتی و خصوصی : گواهی اشتغال به کار، آخرین حکم

کارگزینی، سه فیش آخر حقوقی (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت و یا هرگونه مدرکی که دال بر

شاغل بودن داشته باشد (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* مشاغل آزاد: جواز کسب ، کارت بازرگانی، جواز تولید (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

10- ترجمه لیست سوابق بیمه (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

11- بیمه مسافرتی به ارزش حداقل 30000 یورو مطابق با مدت زمان اقامت در حوزه شنگن

12- تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  منطبق با مهرهای مربوطه در پاسپورت

( لطفا” کپی و اسکن تصویر مهرهای پاسپورت را به این شرکت ارایه فرمایید )

13- رزرو قطعی هتل مطابق با تاریخ رفت و برگشت(توسط این شرکت ارایه می گردد)

14- رزر پرواز منطبق با برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

اخذ ویزای شینگن ، بلیط رفت و برگشت ، هتل 4 ستاره همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری ، قطار رمبه ونیز،قطارونیز به فلورانس،قطار فلورانس به رم

درصورت درخواست اطلاعات بیشتر با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمایید

پیج روشنی گشت
مشاهده قیمت

تور رم 4 شب ویژه نوروز 99

 • تهران >> رم
 • ویژه نوروز 99
 • 4 شب و 5 روز
 • تاریخ رفت :29 اسفند و 7 فروردین
 • تاریخ برگشت : 4 و 11 فروردین
 • پرواز—–

1- پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار

2- تکمیل فرم در خواست صدور ویزا  – مشخصات فردی(فرم اولیه و نهایی توسط این شرکت ارایه میگردد)

3- دعوت نامه تجاری (در صورت نیاز به دعوتنامه تجاری هزینه آن به صورت جدا محاسبه میشود)

4-  برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

5- گواهی بانکی به روز که نشان دهنده آخرین وضعیت مالی باشد همراه با ریز گردش سه ماهه آخر حساب مربوطه به

انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب بالا ( نزدیک به زمان تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر مدارک ارایه فرمایید.

دقت شود بانک معادل یورویی موجودی را در متن نامه قید کرده باشد)

( در صورت قصد سفر به کشور های بلژیک و اسپانیا ریز گردش حساب باید مربوط به شش ماه گذشته باشد.)

 

6- ترجمه اسناد و مدارک مالی ( سند ملکی، سند محل کار و در صورت اجاره ای بودن محل کار قرارداد اجاره

محل کار، اسناد بورس و یا سهام شرکتها، حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت)

7- عکس جدید 5/3 در 5/4 با زوم 80

8- ترجمه شناسنامه

9- ترجمه گواهی شغلی :
* کارمندان بخش دولتی و خصوصی : گواهی اشتغال به کار، آخرین حکم

کارگزینی، سه فیش آخر حقوقی (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت و یا هرگونه مدرکی که دال بر

شاغل بودن داشته باشد (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* مشاغل آزاد: جواز کسب ، کارت بازرگانی، جواز تولید (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

10- ترجمه لیست سوابق بیمه (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

11- بیمه مسافرتی به ارزش حداقل 30000 یورو مطابق با مدت زمان اقامت در حوزه شنگن

12- تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  منطبق با مهرهای مربوطه در پاسپورت

( لطفا” کپی و اسکن تصویر مهرهای پاسپورت را به این شرکت ارایه فرمایید )

13- رزرو قطعی هتل مطابق با تاریخ رفت و برگشت(توسط این شرکت ارایه می گردد)

14- رزر پرواز منطبق با برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

اخذ ویزای شینگن ، بلیط رفت و برگشت ، هتل 4 ستاره همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی ، گشت شهری

درصورت درخواست اطلاعات بیشتر با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمایید

پیج روشنی گشت
مشاهده قیمت

تور رم 4 روزه

 • تهران >> رم
 • ویژه زمستان 98 
 • 3 شب و 4 روز
 • اخذ ویزای شینگن
 • پرواز—–
 • توجه: برای تعداد شب های اضافه لطفا با همکاران ما تماس حاصل فرمایید 

1- پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار

2- تکمیل فرم در خواست صدور ویزا  – مشخصات فردی(فرم اولیه و نهایی توسط این شرکت ارایه میگردد)

3- دعوت نامه تجاری (در صورت نیاز به دعوتنامه تجاری هزینه آن به صورت جدا محاسبه میشود)

4-  برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

5- گواهی بانکی به روز که نشان دهنده آخرین وضعیت مالی باشد همراه با ریز گردش سه ماهه آخر حساب مربوطه به

انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب بالا ( نزدیک به زمان تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر مدارک ارایه فرمایید.

دقت شود بانک معادل یورویی موجودی را در متن نامه قید کرده باشد)

( در صورت قصد سفر به کشور های بلژیک و اسپانیا ریز گردش حساب باید مربوط به شش ماه گذشته باشد.)

 

6- ترجمه اسناد و مدارک مالی ( سند ملکی، سند محل کار و در صورت اجاره ای بودن محل کار قرارداد اجاره

محل کار، اسناد بورس و یا سهام شرکتها، حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت)

7- عکس جدید 5/3 در 5/4 با زوم 80

8- ترجمه شناسنامه

9- ترجمه گواهی شغلی :
* کارمندان بخش دولتی و خصوصی : گواهی اشتغال به کار، آخرین حکم

کارگزینی، سه فیش آخر حقوقی (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت و یا هرگونه مدرکی که دال بر

شاغل بودن داشته باشد (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* مشاغل آزاد: جواز کسب ، کارت بازرگانی، جواز تولید (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

10- ترجمه لیست سوابق بیمه (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

11- بیمه مسافرتی به ارزش حداقل 30000 یورو مطابق با مدت زمان اقامت در حوزه شنگن

12- تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  منطبق با مهرهای مربوطه در پاسپورت

( لطفا” کپی و اسکن تصویر مهرهای پاسپورت را به این شرکت ارایه فرمایید )

13- رزرو قطعی هتل مطابق با تاریخ رفت و برگشت(توسط این شرکت ارایه می گردد)

14- رزر پرواز منطبق با برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

اخذ ویزای شینگن ، بلیط رفت و برگشت ، هتل 4 ستاره همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی

درصورت درخواست اطلاعات بیشتر با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمایید

پیج روشنی گشت
مشاهده قیمت
تور اورپا ویژه اذر ماه

تور اروپا(زمستان 98 )

 • تهران >> اروپا
 • ویژه نوروز99
 • اخذ ویزای شینگن
 • پرواز—–

1- پاسپورت حداقل با 7 ماه اعتبار

2- تکمیل فرم در خواست صدور ویزا  – مشخصات فردی(فرم اولیه و نهایی توسط این شرکت ارایه میگردد)

3- دعوت نامه تجاری (در صورت نیاز به دعوتنامه تجاری هزینه آن به صورت جدا محاسبه میشود)

4-  برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

5- گواهی بانکی به روز که نشان دهنده آخرین وضعیت مالی باشد همراه با ریز گردش سه ماهه آخر حساب مربوطه به

انگلیسی با مهر بانک با مانده حساب بالا ( نزدیک به زمان تحویل مدارک تهیه و به این شرکت همراه با سایر مدارک ارایه فرمایید.

دقت شود بانک معادل یورویی موجودی را در متن نامه قید کرده باشد)

( در صورت قصد سفر به کشور های بلژیک و اسپانیا ریز گردش حساب باید مربوط به شش ماه گذشته باشد.)

 

6- ترجمه اسناد و مدارک مالی ( سند ملکی، سند محل کار و در صورت اجاره ای بودن محل کار قرارداد اجاره

محل کار، اسناد بورس و یا سهام شرکتها، حسابهای سپرده گذاری کوتاه مدت و یا بلند مدت)

7- عکس جدید 5/3 در 5/4 با زوم 80

8- ترجمه شناسنامه

9- ترجمه گواهی شغلی :
* کارمندان بخش دولتی و خصوصی : گواهی اشتغال به کار، آخرین حکم

کارگزینی، سه فیش آخر حقوقی (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* صاحبان شرکت‌های خصوصی: روزنامه رسمی شرکت و یا هرگونه مدرکی که دال بر

شاغل بودن داشته باشد (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* مشاغل آزاد: جواز کسب ، کارت بازرگانی، جواز تولید (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

* دانش آموزان و دانشجویان گواهی اشتغال به تحصیل

10- ترجمه لیست سوابق بیمه (ترجمه رسمی کلیه مدارک ضروری است)

11- بیمه مسافرتی به ارزش حداقل 30000 یورو مطابق با مدت زمان اقامت در حوزه شنگن

12- تهیه لیست سفر های خارجی در پنج سال گذشته  منطبق با مهرهای مربوطه در پاسپورت

( لطفا” کپی و اسکن تصویر مهرهای پاسپورت را به این شرکت ارایه فرمایید )

13- رزرو قطعی هتل مطابق با تاریخ رفت و برگشت(توسط این شرکت ارایه می گردد)

14- رزر پرواز منطبق با برنامه سفر(توسط این شرکت ارایه می گردد)

اخذ ویزای شینگن ، بلیط رفت و برگشت ، هتل 4 ستاره همراه با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهی

درصورت درخواست اطلاعات بیشتر با شماره 02188901967 تماس حاصل فرمایید

پیج روشنی گشت
مشاهده قیمت